De medewerkers van Gebr. Swinkels zitten bepaald niet stil. De werkzaamheden aan de buitenkerk met openluchtpodium en de paden in het Processiepark gaan in een rap tempo; wie even niet oplet, valt weer allerlei veranderingen op. Zagen we eerst de machines de bankdragers van de buitenkerk en de paden uitgraven, daarna de nieuwe tegels arriveren, inmiddels liggen die tegels al op hun plek en oogt de buitenkerk met openlucht podium als hernieuwd. Maar ook zijn al de contouren zichtbaar van de paden in het deel waar het vredespark straks is voorzien. De paden zullen straks van een halfverharding worden voorzien waardoor het park beter toegankelijk is, ook voor mensen die minder goed te been zijn.