Er moeten nog vele puntjes op de i worden gezet maar er zijn er ook al heel veel verwerkt;  het Processiepark in Ommel transformeert gestaag naar een ook voor de toekomst bestendige bedevaartsplek, die weer fris en vitaal oogt en dat straks ook aangevuld gaat worden met een nieuw deel waar mensen vrede en vrijheid met elkaar kunnen vieren op allerlei manieren. 

Al met al begint het hele restauratieproces dat een aanloop had van zeven jaar inmiddels in een cruciale fase te geraken. Die overtuiging leeft bij alle aanwezigen op de bijpraatsessie van het bestuur van Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede woensdagavond met de leden van de diverse werkgroepen. Waar staan we, wat moet er nog gebeuren en hoe gaan we dat allemaal verder vorm geven en delen met de mensen van Ommel, Asten en verder weg die het bedevaartsoord een warm hart toedragen?

Grote lijnen

Wie de gang van zaken nauwgezet volgt, ziet enkele grote lijnen: 

*natuurlijk is er allereerst de daadwerkelijke restauratie van het monumentale park met de beelden, de kapellen, staties, Calvarieberg en Mariagrot, maar ook het openluchtpodium/buitenkerk, al het groen en de paden; 

*in het verlengde daarvan zal ook aan het kerkgebouw, het plein ervoor en de werkruimten aan de achterzijde op den duur iets moeten gebeuren; 

*dan is er het minder grijpbare maar des te interessantere plan om het hart van Ommel ook een plek te geven waar eigentijds vrede en vrijheid geëerd, gevierd en genoten kunnen worden;

*bij dit alles komt dan ook nog de noodzaak dat iedereen die zich betrokken voelt goed op de hoogte blijft en dat belangrijke partijen als bestuurders, samenwerkingspartners en niet in de laatste plaats potentiële sponsoren aangehaakt zijn en blijven.

Een hele uitdaging, alles bijeen, maar in het besef dat de aanhouder wint, gaan de vrijwilligers in Ommel stug door, daarbij enthousiast aangevoerd door Ad Verhoeven en Bertus Berkers die onvermoeibaar in de weer zijn en hiervoor tijdens de bijeenkomst een dankbaar applaus van de andere vrijwilligers en bestuursleden kregen. Inmiddels is het herstellen van de diverse monumenten in het processiedeel van het park – door Zandenbouw en MeestersIn – afgerond en is Gebr. Swinkels uit Vlierden begonnen met het uitgraven van de oude bankdragers van de buitenkerk en de paden. Dat moet begin november klaar zijn.

Toegankelijker

In de aanloop naar de heropening van het park op 21 mei volgend jaar door bisschop mgr. G. de Korte moet het park straks voorzien zijn van een prachtig nieuw openluchtpodium annex buitenkerk, met diverse lichtmasten en voorzien van simpel te bedienen geluidsdragers. Het park zal voor iedereen – goed of minder goed ter been – toegankelijker zijn dankzij vernieuwd aangelegde halfverharde paden. Bij de entree naar het park komen vlaggenmasten met banieren, er zijn goede fietsbeugels en er wordt voorzien in elektrische oplaadpunten. 

De firma Vaessen zal nu maar vooral in het voorjaar zorgdragen dat het groen in het park weer aantrekkelijk en gezond gaat ogen. De waterlopen op het terrein worden ook zo gemaakt, dat niets in het riool wegvloeit

Met dit specifieke deel van Mariaoord is al een investering gemoeid van ruim 126.000 euro die grotendeels door de bijdrage van de Stichting Kringloop Ona Asten-Someren en een klein beetje eigen middelen is afgedekt. Daarnaast is met de restauratie van het processiepark (inclusief alle monumenten) nog eens een kwart miljoen gemoeid, geld dat grotendeels door de provincie en verder uit enkele fondsen en uit de eigen middelen van de Franciscusparochie bekostigd wordt. Het gaat zelfs lukken, zo voorspelt bouwmeester Bertus Berkers, om binnen het budget te blijven, wat met de oplopende bouwkosten op zich al een prestatie mag heten.

 

Vredespark

Het vredespark is een hele belangrijke component van de plannen, waar veel goede ideeën over bestaan maar die nog niet in een perfecte vorm konden worden gegoten. De bedoeling is dat het iets toevoegt aan kerk en bedevaartsoord, maar dan wel iets vernieuwends.

Vrede, vrijheid, troost, bezinning, ontmoeting met de ander en ontspanning zijn de kernwoorden; de werkgroep die over dat onderdeel nadenkt, zint op zaken als een Witte Anjerveld, een Stiltemuur en andere activiteiten gericht op herdenken waar plaats is voor oorlog- en vredeverhalen uit Ommel, Asten en omgeving, een podium waar de vrijheid gevierd kan worden in woord, beeld en muziek, een plek waar de jeugd naar toe komt maar waar ook ‘nieuwe’ mensen naar toe geleid worden via bestaande (of aan te passen) wandel- en fietsroutes. 

Ommel wil daarbij dolgraag aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven (Death Valley de Peel, Liberationroute, schoolprojecten, gemeentelijke initiatieven, etc) en zo een van de spilrollen vervullen binnen de Peelgemeenten. Diverse deskundigen zien de potentie maar hebben er de werkgroep op gewezen dat daarvoor eerst een gedegen marktonderzoek nodig is. Daardoor is exacter in beeld te krijgen voor wie, we wat en hoe daar rond ‘vrede en vrijheid’ gaan doen. Hier wordt de komende tijd met voorrang aan gewerkt. Het is de bedoeling dat nog dit jaar de gewenste duidelijkheid komt.

Die is ook nodig om zo snel mogelijk daarna aan ieder die dat wil te laten zien wat er in het hart van Ommel gaande en aan het ontstaan is. Dat wil zeggen naar de mensen in Ommel toe, maar zeker ook de inwoners van Asten (van wiens belastingcenten een ton naar dit doel is gegaan) en verder belangstellenden in en buiten de regio. Dan gaat het zeker ook om de bestuurders van diverse betrokken gemeenten en instellingen, partners en mogelijke sponsoren. Ruimschoots voor de heropening in mei willen de mensen achter Mariaoord dat alles delen met alle belangstellenden tijdens een speciale middag in of bij het park.