Doelstelling

Gelden verwerven voor de restauratie, herstel en onderhoud, voor renoveren en revitaliseren, ( weer ) in samenhang doen zijn met de directe omgeving, na renovatie blijvend onderhouden. Het rijksmonument MariaoordOmmel, Park van Vrede en omgeving restaureren en geschikt maken voor vieringen en diensten, de bedevaart van Maria te Ommel te bestendigen naar de toekomst, mede door het park van Vrede gestalte te geven. De ruimte rond de kerk zodanig in te richten, dat er weer een goede samenhang ontstaat met het MariaoordOmmel, Park van Vrede en de omgeving van de kerk. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

© Copyright - Mariaoord Ommel - Park van Vrede