Waarom een Park van Vrede?

Vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog.  Al zes eeuwen weten mensen de weg naar Ommel te vinden, naar de Troosteres in elke Nood. Daar waar er “nood” is in het hart van de mensen, is een (grote) behoefte aan vrede, vrijheid, begrip en troost. In het Park van Vrede willen wij permanent aandacht schenken aan al diegenen, – dichtbij en veraf, – die zoeken naar vrede in hun leven en zich daar ook actief voor inzetten. Door hun verhalen en voorbeelden, – maar ook door gebeurtenissen uit het verleden, – willen wij zichtbaar maken hoe belangrijk het is om steeds weer opnieuw aandacht te vragen voor “vrede”, omdat pas “échte vrede” de mens ten diepste kan troosten. 

Het is belangrijk dat deze ‘mensen van vrede’ een stem en een gezicht krijgen, opdat zij niet vergeten worden.  Zoals Ommelnaar Martien Klaus, die zijn hele leven de familieleden en vrienden die hij verloor in de Tweede Wereldoorlog is blijven herinneren. Een nooit geheelde wond, van tien geliefden die schuilend in een sloot stierven door bomgeweld, spoort hem tot de dag van vandaag aan te ijveren voor vrede.

Een betere ambassadeur kan het vredespark zich niet wensen. Verhalen van mensen zoals Martien mogen ons inspireren, begrip kweken, maar ook troosten en ons ervan bewust laten zijn dat vrede niet vanzelfsprekend is. We zullen ons vooral richten op jeugd en jongeren en onze doelstelling uitdragen door educatie, lezingen en informatie.

Van oudsher heeft het cultuurhistorische park een religieuze bestemming, daarnaast moet het een nieuwe bindende functie krijgen, zowel voor de Ommelse gemeenschap als voor al die mensen uit de regio die een open en gastvrij park zoeken, waar enerzijds rust gevonden kan worden, maar waar ook creativiteit zal worden gedeeld via muziek, dans, toneel en exposities. 

Om dit Park van Vrede op een kwalitatieve hoogwaardige wijze in te richten en te updaten is in 2018 samen met Erfgoedadvies bureau Korneel Aschman een Masterplan opgesteld. Verder heeft de gemeenteraad van Asten reeds haar steun gegeven aan ons project.