Voorzitter: mevrouw S. ( Sandra ) de Vreede
Secretaris: de heer A. ( Ad ) P.J. Verhoeven
Penningmeester: mevrouw P. ( Elly ) Janssen-Vinken
Lid: de heer S. ( Sacha ) Steijaert
Lid: de heer A. ( Ad ) J.M. van Lierop