MariaoordOmmel Park van Vrede wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren/begunstigers.

De Stichting is altijd op zoek naar financiële of materiële bijdragen. Draagt u ons project een warm hart toe?

Neem dan contact met ons op