Onderstaand zijn de jaarstukken van voorafgaande jaren terug te vinden. In ieder publicatiedocument zitten de referenties naar het activiteitenverslag en de bijhorende jaarrekening.

Jaarstukken 2022 – Publicatieformulier

Jaarstukken 2022 – Jaarverslag

Jaarstukken 2021 – Publicatieformulier

Jaarstukken 2020 – Jaarverslag