9e kruiswegstatie: Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem


Toen Jezus op Zijn weg naar de kruisiging de weeklagende vrouwen zag en enkele van Zijn leerlingen, waarschuwde Hij hen dat zij niet om Hem moesten huilen, maar dat hun verdriet moest uitgaan naar henzelf en de levens van hun kinderen.

Hij zei dit met het oog op het groeiende kwaad in Jeruzalem.  Ondanks dat Hij zelf veel pijn en persoonlijke vernedering leed, was Jezus niet bezorgd om Zichzelf, maar om de levens en zielen van de mensen die het gevaar liepen eeuwig verloren te gaan vanwege de zonden in hun leven.

Dezelfde waarschuwing geldt voor Christenen vandaag de dag; wij moeten ervoor waken dat onze bezorgdheid om deze wereld geen voorrang krijgt boven onze toewijding en gehoorzaamheid aan God. Jezus zei: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”, en als hemelburgers moet onze aandacht daarop gericht zijn.

© Copyright - Mariaoord Ommel - Park van Vrede