10e kruiswegstatie: Jezus is gekruisigd


Tweeduizend jaar na dato is het moeilijk voor te stellen hoe gruwelijk het moet zijn geweest voor Jezus’ naasten om machteloos toe te kijken hoe de spijkers door Zijn handen en voeten in het hout geslagen werden waarop Hij Zijn laatste adem in menselijke gedaante zou uitblazen.

Zijn dierbaren en leerlingen begrepen nog niet volledig wat de betekenis was van deze gebeurtenis. Zij konden nog niet begrijpen dat deze slechte mensendaad het resultaat was van een Goddelijk plan en de voorbereiding van de verlossing van allen die in Christus zouden geloven.

Voor ons vandaag de dag geldt: “Hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding?”. “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt”.