8e kruiswegstatie: Simon van Cyrene helpt Jezus om Zijn kruis te dragen


Simon van Cyrene mag gezien worden als een slachtoffer van de omstandigheden. Hij was zeer waarschijnlijk naar Jeruzalem gekomen voor de Pesachfestiviteiten en wist waarschijnlijk weinig over de gebeurtenissen van die dag.

We weten heel weinig over Simon van Cyrene omdat hij niet meer genoemd wordt in de Bijbel nadat hij hielp om het kruis te dragen waar Jezus aan genageld zou worden. Omdat hij door de Romeinse soldaten werd opgedragen om te helpen, weigerde hij niet, waarschijnlijk uit angst zijn eigen leven te verliezen gezien de omstandigheden.

Anders dan Jezus, die Zijn kruis vrijwillig droeg, werd Simon van Cyrene “verplicht” of gedwongen om het te dragen.

Als Christenen moeten we gewillig delen in het lijden van Jezus, zoals Paulus ons aanmoedigt: “Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft”).