7e kruiswegstatie: Jezus neemt Zijn kruis op


Toen Jezus Zijn kruis opnam, droeg Hij meer dan alleen hout. Zonder dat de vele kijkers op die dag het beseften, droeg Jezus de zonden van de mensheid.

Hij ging de straf tegemoet die deze zonden verdienden. Hij zou deze straf op zich nemen ten behoeve van de mensheid. Jezus roept ons op in “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” Hij onthult ook dat dit geen keuzemogelijkheid is: “Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard”.

Ons kruis, een executiewerktuig, opnemen, betekent dat wij voor onszelf moeten sterven om te kunnen leven als een geheel nieuwe schepping in dienst van Christus en in gehoorzaamheid aan Christus.

Dit betekent dat we onze wil, onze ambities en onze wensen overleveren aan God. We moeten niet ons eigen geluk als hoofddoel nastreven, maar bereid zijn om van alles afstand te doen en zelfs ons leven op te offeren, indien nodig.

© Copyright - Mariaoord Ommel - Park van Vrede