6e kruiswegstatie: Jezus wordt gegeseld en gekroond met een doornenkroon


Meer dan vijfhonderd jaar voordat Maria de moeder van Jezus werd, profeteerde Jesaja reeds dat Jezus om onze zonden doorboord zou worden en gebroken om onze wandaden.

Zijn striemen zouden ons genezing brengen. De genezing waar het in deze verzen over gaat betreft geestelijke genezing, of genezing van de zonde.

Vergeving van zonden, en weer bij God in de gunst komen, wordt vaak voorgesteld als een genezende handeling.