5e kruiswegstatie: Jezus wordt berecht door Pontius Pilatus


Naar de huidige juridische maatstaven is het onwaarschijnlijk dat Jezus in enig gerechtshof veroordeeld zou zijn, in het bijzonder omdat er geen daadwerkelijk bewijs tegen Hem aangebracht kon worden.

Pontius Pilatus kon Jezus niet schuldig bevinden voor iets wat Hij gedaan had en wilde Hem vrijlaten, maar het Sanhedrin eiste dat Pilatus Zijn executie zou opdragen. Het Sanhedrin, dat heerste overeenkomstig de strikte Wet van Mozes en tradities, beschouwde Jezus als een grote bedreiging voor hun heerschappij over de Joden.

Jezus leerde het volk dat verlossing verkregen werd door de genade van God en niet door de naleving van de vele principes die door het Sanhedrin vastgelegd waren. Zo’n lering ondermijnde niet alleen het gezag van de religieuze leiders, maar vormde ook een serieuze bedreiging voor hun broodwinning.

Tot op de dag van vandaag is de boodschap van verlossing door de macht en keuze van God – dus niet door onze eigen verdiensten – niet populair. In hun afvallige natuur willen mensen altijd hun eigen verlossing teweegbrengen of althans daar deels een rol in spelen, zodat we tenminste een deel van de overwinning naar ons toe kunnen trekken.

Maar verlossing komt van de Heer, die Zijn lof met geen ander deelt.