2e kruiswegstatie: Jezus wordt verraden door Judas en gearresteerd

Judas werd niet alleen een van de meest verachtte mensen in de geschiedenis toen hij Jezus verraadde, maar hij roept ook blijvend elke Christen in herinnering dat er momenten zijn geweest waarop zij overstag zijn gegaan voor de verleiding om te zondigen.

Wanneer een Christen struikelt en zondigt, dan is dat voor hem als het verraden van Hem die Zijn leven voor ons gaf. Dat verraad is des te groter wanneer de zonde een keuze is, waarvoor weloverwogen afstand gedaan wordt van geestelijke overtuiging. Judas leefde in Jezus’ nabijheid en zat jaren aan Zijn voeten om van Hem te leren.

Maar omdat zijn hart niet werkelijk veranderd was door de kracht van de Heilige Geest, zakte hij weg toen Satan hem in verleiding bracht. Als gelovigen moeten we “onszelf onderzoeken” om te zien of wij werkelijk geloven.