1e kruiswegstatie: Jezus op de Olijfberg

Op de Olijfberg bad Jezus tot Zijn Vader om de beker van Hem weg te nemen die Zijn dood op het kruis betekende. Dit toonde de menselijkheid van Jezus.

Het is niet moeilijk voor te stellen hoe gespannen Hij moet zijn geweest over de gebeurtenissen die Hij spoedig zou meemaken. Er komt een moment in het leven van alle Christenen waarop ook zij moeten kiezen tussen Gods wil en hun eigen wil. Die keus, zoals ook de keuze van Jezus, laat zien in hoeverre we toegewijd en gehoorzaam zijn aan God, en laat de ware aard van ons hart zien. Hoewel Jezus het lot kende dat Hij tegemoet ging, toen Hij op de Olijfberg tot God bad om een andere afloop, was Zijn gebed dat de wil van de Vader gedaan zou worden, ongeacht wat de toekomst Hem, Jezus, zou brengen.

Zelfs toen Hij aan het kruis genageld was en Zijn levensadem Hem ontglipte, leerde Jezus ons nog steeds het belang van gehoorzaamheid aan Gods Woord, en het belang van een vertrouwen op God in alle omstandigheden.

Tekst voorlezen