11e kruiswegstatie: Jezus belooft Zijn Koninkrijk aan de gelovige misdadiger


Het is mogelijk dat de misdadiger die naast Jezus gekruisigd werd, begreep dat het leven voor Jezus niet ten einde kwam, maar dat Hij overging vanuit de stoffelijke wereld naar de eeuwige belofte van waaruit Hij afkomstig was, om voor de mensheid goeds te bereiken.

De misdadiger zou een van de eersten worden die het paradijs zou betreden door genade met geloof in Jezus Christus. Jezus zei de misdadiger dat hij nog die dag bij Hem in het paradijs zou zijn, omdat hij de Zoon van God aanvaard had en in Hem geloofde.

Dit is duidelijk een voorbeeld van de waarheid dat een mens gered wordt door genade middels geloof, en niet door goede werken, zoals degenen die Jezus vervolgden en veroordeelden het volk wilden laten geloven.