Ommel heeft afscheid genomen van haar kapelaan Harold van Overbeek die naar een andere parochie in Brabant vertrekt om daar pastoor te worden, maar Ommel houdt hem als ambassadeur van Mariaoord toch dicht tegen zich aan.

Afgelopen weekend nam het dorp in een mooie warme sfeer afscheid van de man gods die in tien jaar tijd verknocht zegt te zijn geraakt aan het Peeldorp, de kerk, het Processiepark, de parochie en vooral de mensen, die op hun beurt, zowel die uit Ommel als uit de andere kerkdorpen van de Heilige Franciscusparochie, gloedvol lieten blijken hoe gesteld zij allen zijn op de zachtaardige en goedlachse priester. Tijdens de afscheidsplechtigheid alsook tijdens de nazit in de tent achter de kerk klonken er over en weer veel woorden van respect en dank.

Specifiek voor de restauratie van het park is Harold van groot belang geweest en nog steeds. Met niet aflatende ijver hielp hij mee de plannen fijn te slijpen, de subsidieverzoeken kansrijk te maken, de vrijwilligers en andere belangstellenden betrokken te houden, verbindingsman met de kerkelijke autoriteiten te zijn en steeds weer in oplossingen te denken. Ondanks zijn drukke agenda was hij bij veel van de talrijke overleggen en daarnaast trad hij samen met secretaris Ad Verhoeven ook regelmatig als woordvoerder naar buiten. Hij kan het nu eenmaal ook allemaal goed verwoorden.

Ad van Lierop van het stichtingsbestuur kan dat ook wel. Die nam zondag het woord om samen met zijn naamgenoot Ad Verhoeven een belangrijke boodschap te brengen maar vroeg zich eerst nog af “wie er nou de Ommelse Maria inruilt tegen die van Drunen/Elshout? In die parochie hebben ze aan hun eigen Maria niet genoeg, ze gaan ook nog op bedevaart naar Kevelaer!” Dus gaf Ad hem het advies mee Kevelaer maar gauw te vervangen door Ommel – ‘is de helft korter’.

En dan kan Harold steeds weer blijven zien wat hij zelf destijds mee in gang heeft gezet, toen Ommelnaren Jan Aarts, Toon van den Heuvel en vooral (de later overleden) Wim Loverbosch bij hem aandrongen op achterstallig onderhoud in de omgeving van de kerk en vooral in het processiepark. ,,Dat karwei is nog niet af en daarom kunnen we jou nog niet missen”, zei Ad. Andere Ad, de secretaris, overhandigde Harold daarom een oorkonde die hem tot ambassadeur van de Stichting Mariaoord Ommel, Park van Vrede maakt. Martien Klaus heeft er een collega bij.

Harold van Overbeek (rechts) was bij veel belangrijke momenten present zoals hier bij de start van de restauratie met aannemer Joris van de Zanden (links) en vrijwiligger Bertus Berkers