Twee weken geleden heeft de stichting Mariaoord Ommel, Park van Vrede ondernemers in Ommel, Asten en omgeving benaderd of zij op een of andere wijze willen deelnemen aan de restauratie van het Processiepark. Onderstaande brief* werd onder de bedrijven verspreid en daarin staat precies omschreven op welke manier ze ‘een aandeel’ in de hele operatie kunnen nemen.

Inmiddels is het eerste schaap over de dam; Hartman Bouwbedrijf BV uit Asten-Heusden heeft laten weten voor 500 euro te wilen sponsoren. Dat is een mooi gebaar en hopelijk krijgt het gauw ruim navolging.

*Aan ondernemers en bedrijven in Ommel, Asten en de regio.

Bezocht u ooit het processiepark in Ommel? Wellicht niet, maar ouders en grootouders waarschijnlijk wel. Het rijksmonumentale park wordt nu met subsidie van de provincie, eigen middelen en bijdragen van fondsen en particulieren gerestaureerd. Dit betreft niet enkel de staties en kapellen; de natuurlijke omgeving met paden en beplanting is ook rijksmonument.

Denkend vanuit de oorlogsgeschiedenis van Ommel en de regio ( Death Valley De Peel ) willen we het processiepark uitbreiden met een Park van Vrede, een unieke combinatie. Het Park van Vrede zal worden ingericht met onder andere de volgende elementen:
Met de nieuwste digitale technieken worden heftige oorlogsverhalen van Ommel en de regio naverteld.
Er komt een digitale escaperoom ‘slagveld Ommel’.
Ook is een rollenspel voorzien ‘Ommel in de oorlog’.
Evenals een uitbeelding van ‘brandhaarden in de wereld’.
Denk verder aan een stilte muur, een witte anjerperkje.

De woorden ‘vrede en oorlog’ zijn actueler dan ooit. MariaoordOmmel, Park van Vrede wordt vrij toegankelijk voor jong en oud: men kan er bidden, rusten, wandelen en genieten van de natuur. Vooral jeugd en jongeren gaan we op educatieve wijze betrekken bij het Park van Vrede.
Kortom, Ommel en de regio krijgen er een toeristische attractie bij.

De gemeente Asten heeft voor dit project € 100.000 beschikbaar gesteld; uit eigen middelen en vrijwilligerswerk komt € 20.000 en diverse fondsen hebben € 25.000 toegezegd.
Ons tekort bedraagt € 25.000 en hiervoor doen we een beroep op u/uw bedrijf voor een donatie of sponsoring.

IBAN NL 79 RABO 0318 0143 94
Ten name van: Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede
( onder vermelding van: Park van Vrede. )

Voor bedragen vanaf € 250 hebben wij sponsormogelijkheden zoals
een bankje € 250
paneel € 500
overkapping €1000
boom € 500
parkje ( witte anjer ) €1000

U kunt ons hierover bellen.

En altijd krijgt u een vermelding op onze ( in opbouw zijnde ) website.

Na ontvangst van uw donatie of sponsorbedrag sturen we u al of niet met BTW een rekening. In overleg met u kan de rekening ook vooraf worden gestuurd.

We weten, dat velen van u vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid verzoeken om donatie of sponsoring vaak positief benaderen; wij hopen ook op een relatie met Ommel.

Met vriendelijke groet,

Ad Verhoeven. Tel.: 06-10315141.
Ad van Lierop. Tel.: 0493-693152.
Bertus Berkers. Tel.: 06-51072557.