Graf van Pastoor van Erven

Graf van Pastoor van Erven

Pastoor van Erven had er mede voor gezorgd dat de kapellen van de geschiedenis van Ommel en de Mariagrot gerealiseerd werden. Zijn laatste wens was om begraven te worden op het processiepark wat door de  bisschop gehonoreerd werd.