De ontstaansgeschiedenis van het R.K. processiepark in Ommel.

In 1914 werd in Ommel het processiepark ‘Mariaoord’ opgericht. Vooral voor de pelgrims die hier in grote gelaten jaarlijks kwamen bidden bij Maria. Vooral in de Mariamaand mei was het in het begin van de 20ste eeuw zo druk dat het oude kerkje veel te klein was. Sinds 2001 is het een rijksmonument.

In het park was een kruisweg aangelegd met 14 staties die in een buitenring gesitueerd zijn.

De staties brengen de lijdensweg van Jezus in beeld. Het biedt u de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus meemaakte tijdens de laatste uren van zijn leven op aarde.

Je kunt bij elke statie bidden maar ook kun je de staties langslopen om je persoonlijk te bezinnen op  de afzonderlijke gebeurtenissen.

In het midden van het park staat een kruisbeeld op een berg wat de Calvarieberg voorstelt. Het kruisbeeld staat symbool voor de overwinning van Jezus over de dood, omdat hij met Pasen verrees uit het graf.

In een later stadium werden 6 kapelletjes toegevoegd in een halve cirkel om Calvarieberg heen.

Deze voorstellingen geven de geschiedenis weer van het Mariabeeldje in Ommel.

Ook is rond die tijd een Mariagrot gebouwd, naar het voorbeeld van de Lourdesgrot. 

Boven op de grot staan beelden van Bernadette en Maria.  In de grot is een altaar gebouwd van waaruit b.v. de H. Mis gelezen kan worden.

Maria der 7 Smarten 

Het beeld van Maria der 7 smarten (vroeger ook vaak als Maria der 7 weeën aangegeven) stond in eerste instantie in het midden van het park op de calvarieberg. Op enig moment heeft men het kruisbeeld wat aan de rand van het park stond verwisseld met dit Mariabeeld.

De 7 smarten van Maria zijn als volgt.

  1. De profetie van Simeon in de tempel
  2. De vlucht naar Egypte
  3. Het zoekraken van Jezus in de tempel
  4. De ontmoeting met haar Zoon op weg naar de Calvarieberg
  5. Jezus sterft aan het kruis
  6. Maria ontvangt haar gestorven Zoon. (zie de Pietà achter in de kerk.) 
  7. Maria bij de graflegging van Jezus
© Copyright - Mariaoord Ommel - Park van Vrede