Opgeven komt niet in hun woordenboek voor. Al zeven jaar gaan Ad Verhoeven en Bertus Berkers onvermoeibaar voorop binnen de groep van 25 vrijwilligers die het Processiepark Mariaoord in Ommel weer willen laten stralen en klaar maken voor een mooie toekomst. Dat kost tijd en heeft onderweg ook al wel gefrons bij de buitenwacht geoogst: daar leefden de gedachte of er nog ooit garen op de klos komt? Zondag 30 oktober kan iedereen komen kijken hoe ver ze inmiddels zijn.

En dat is een heel eind.  Al moeten er best nog wat puntjes op de i worden gezet, er is al veel klaar: het Processiepark in het hart van Ommel transformeert gestaag naar een ook voor de toekomst bestendig bedevaartsoord, dat weer fris en vitaal oogt. De beelden, de staties, kapellen, Mariagrot en Calvarieberg in het Rijksmonumentale park zijn volledig gerestaureerd. Het groen, dat ook een apart Rijksmonument is, zal er in het voorjaar weer sprankelend bijliggen en de paden, de toegangen en de buitenkerk/openluchtpodium zijn geheel vernieuwd. Hier moet straks ook permanent plaats geboden worden aan mensen die vrede en vrijheid met elkaar willen vieren op allerlei manieren. In de Meimaand volgend jaar zal bisschop mgr. Gerard de Korte persoonlijk het gerestaureerde Mariaoord komen heropenen.

Aandacht van velen

Dan hebben de vrijwilligers van het eerste uur er al acht jaar voorbereidingen opzitten. Twee van hen, Ad Verhoeven en Bertus Berkers, allebei gepensioneerd, brengen veel kennis in vanuit hun arbeidzame leven; Verhoeven als adviseur op het scheidsvlak landschap en natuur, Berkers als projectbegeleider in de bouw. Ze hebben ook een warm plekje voor Ommel in hun hart. ,,Het Peeldorp is maar een speldenprikske op de wereldkaart, maar heeft als bedevaartsoord de aandacht van velen. Al sinds mensenheugenis. Jaarlijks komen er tienduizenden mensen van heinde en verre naar Ommel voor rust, bezinning en gebed. Dat wil wel wat zeggen.”  

Toen ze in 2015 mede aan de wieg stonden om een plan uit te werken voor een vitaal en toekomstbestendig bedevaartspark, konden ze niet bevroeden wat ze zich allemaal op hun hals haalden. Uren, dagen, weken, ze zijn opgehouden te tellen, hoeveel tijd er nodig was om, samen met het kerkbestuur en werkgroepen, plannen te maken en die bij te schaven, vaklui te vinden die ze konden verwezenlijken en misschien wel het belangrijkste: sponsoren vinden. De werkgroep fondsenwerving onder leiding van Ad van Lierop heeft veel werk verzet om zo veel mogelijk wensen mogelijk te maken. Het – al richting de half miljoen euro oplopende – resultaat mag er zijn

Liefde voor bijzondere plek

,,Je moet momenteel bijna dagelijks in het park gaan kijken om bij te blijven wat er allemaal gebeurt”, zegt Verhoeven. Dat is iets dat Berkers feitelijk ook doet. Als ‘bouwmeester’ en vraagbaak staat de geboren Ommelnaar steeds klaar voor de bedrijven die nu aan het park werken. ,,Je moet op de meest uiteenlopende zaken kunnen inspelen; ik vind het belangrijk dat daarbij vakkennis hand in hand gaat met de liefde en respect voor deze bijzondere historische plek.”   

Honderdenacht jaar oud zijn de monumenten in het park maar ze zien er inmiddels als nieuw uit en kunnen weer lang mee. Verhoeven: ,,Momenteel wordt er hard gewerkt aan de buitenkerk/openluchtpodium, het kerkplein achter de toren met fietsstalling wmet oplaadpunt voor elektrische fietsen dat reeds in gebruik is, de toegankelijkheid van het hele park met halfverharde rolstoelvriendelijke paden. We brengen ook al de padenstructuur aan in het gedeelte dat in de toekomst het Vredespark wordt. Daar kan dan herdacht, de vrede gekoesterd en de vrijheid gevierd worden. Hoe precies, dat is de werkgroep Vrede nu verder aan het uitwerken, maar ook dat gaat ons lukken. We willen dat Mariaoord de plek is waar mensen elkaar weer echt ontmoeten.”

Mensen zich betrokken voelen

Ad Verhoeven en Bertus Berkers zijn in gedachte niet alleen bij de opleveringsdatum in het voorjaar, ze kijken ook verder. ,,Wat nu in gang is gezet, moet ook op de lange termijn gedragen worden”, zeggen ze. ,,Er zullen vrijwilligers nodig zijn die het park bijhouden en die passende activiteiten in het Vredespark opzetten en begeleiden. Maar minstens zo belangrijk is ook dat veel mensen zich betrokken blijven voelen bij dit alles. Het gaat dan niet alleen om bestuurders, fondsen en sponsoren maar vooral ook om mensen die actief willen bijdragen om vrede en vrijheid midden in de aandacht te houden.”

,,We willen heel graag dat Ommel in de regio verbinding heeft met allerlei andere initiatieven zoals de jeugdpelgrimage en het Vredesvuur dat door de Peelgemeenten wordt ondersteund. Maar we denken ook aan de al aanwezige Liberation fietsroute, educatieve schoolprojecten, gemeentelijke initiatieven en contacten met bijvoorbeeld  Oorlogskerkhoven in de regio en de ontwikkeling van nieuwe thema’s voor alle leeftijden.”

OPEN DAG, KOM OOK

Zondag 30 oktober zijn Ad Verhoeven en Bertus Berkers samen met andere initiatiefnemers in het park aanwezig om belangstellenden te laten zien wat er in het hart van Ommel gaande en aan het ontstaan is. Er zijn rondleidingen door het park en er wordt op verschillende momenten een film gedraaid van de werkzaamheden tot dusver. Iedereen – uit Ommel, Asten en verdere omgeving – is welkom tussen 10 en 16 uur. De koffie staat natuurlijk klaar.