Wie op doordeweekse dagen een blik werpt in het Processiepark in Ommel ziet daar allerlei activiteit, voornamelijk van medewerkers van Zandenbouw die de monumenten in het park aan het herstellen zijn. Dat is secuur werk en vergt ambachtelijk vakmanschap.

Vanmorgen heeft een kleine delegatie een rondgang gemaakt samen met Arno Schut van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die moet tussendoor de voortgang van de restauratie van de staties, kapellen, Calvarieberg, offerblok en grot komen opnemen en lopende zaken bespreken met medewerkers van Zandenbouw, onder wie Koen Janssen (op de foto) en ‘onze’ bouwkundige Bertus Berkers. Arno Schut toonde zich zeer tevreden met het geleverde werk tot heden. Er is verder nu ook een akkoord om de drie beelden in het park Mariaoord door een deskundige te laten restaureren.

Kortom, het restauratiewerk gaat naar wens.