De Meimaand verloopt al buitengewoon zonnig en het wordt er steeds zonniger op voor de mensen die het Processiepark Mariaoord weer willen laten gloriëren en het park deels een nieuwe vredesinvulling geven. Fondsenwerver Ad van Lierop heeft van het  bestuur van Stichting Steun Welzijnszorg de bevestiging gekregen dat die besloten heeft ‘een bedrag tot een maximum van 10.000 euro te reserveren voor uw activiteit’. Het hoeft geen betoog dat dit bericht met applaus is ontvangen.

Stichting Steun Welzijnszorg uit Helmond streeft ‘een meer duurzame en betere leefomgeving’ na voor inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Initiatieven om het welzijn en (gezondheids)zorg van mensen te verbeteren – of het nu gaat om maaltijdondersteuning, reanimeerpoppen, speeltoestellen of steun aan walking football (voor senioren) – kunnen rekenen op financiële steun.

De aanvraag voor steun is in Ommel niet zo zeer op de restauratie van het Processiepark maar vooral gericht op het onderdeel ‘vredespark’ in de plannen. Die zijn nog in het stadium van definitieve uitwerking maar een aparte werkgroep van vrijwilligers uit diverse geledingen, ook van buiten Ommel, is er al een hele poos mee bezig. Grofweg bestaat hun concept uit een meer permanente invulling van het vredespark, met herdenkingsplekken, virtuele tentoonstellingen en een programma van activiteiten gericht op vrede en herdenken. Dat moet allemaal vanaf volgend voorjaar zijn beslag gaan krijgen, mogelijk dat er komende winter al activiteiten in het park zullen zijn.

Voor meer informatie over het fonds klik hier: www.steunwelzijnszorg.nl