Het mooie weer maakt deze meimaand tot een hele bijzondere. Niet alleen kunnen de bedevaarten weer als vanouds doorgaan, de grote Gildeprocessie kon na twee jaar van absentie ook weer door Ommel trekken en door het Processiepark dat momenteel meer weg heeft van een bouwplaats. De oude bankjes van de buitenkerk deden tijdens het Lof nog een keer dienst, het zou wel eens een van de laatste keren kunnen zijn want ook dit onderdeel van Mariaoord zal grondig onder handen worden genomen.