Stichting ZABAWAS steunt restauratie Mariaoord Ommel met 7500 euro

De restauratie van het Processiepark lijkt in een gunstige flow te zijn beland. Na de recente toekenning van de provincie-subsidie en de start van de bouwvergaderingen voor de ingrijpende herstelwerkzaamheden is er al weer goed nieuws te melden. De familiestichting Zabawas uit Den Haag heeft het Ommelse project 7500 euro toegekend.

Alvorens verder in te gaan op de donatie en de schenker past het om eerst even stil te staan bij degene die er al jaren voor ijvert om zo veel mogelijk fondsen over te halen ook een bijdrage te doen. Ad van Lierop, bestuurslid van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede, stelde jaren geleden al een lange lijst mogelijke donateurs samen en ging die vervolgens stuk voor stuk benaderen. Er vielen geregeld afwijzingsbrieven in de bus maar door die teleurstellingen liet hij zich niet uit het veld slaan.

Inmiddels begint zijn inzet en natuurlijk ook die van andere bestuursleden en vrijwilligers te lonen. Het lijstje met toezeggingen groeit en mag er zijn: de provincie geeft 186.900 euro, de gemeente Asten een ton, er komt tien mille uit het Prins Bernhardfonds en vijf mille uit het Coovelsfonds. Daarnaast levert het kerkbestuur een substantiële bijdrage via het opknappen van het plein en omgeving van de kerk en hebben acties van vrijwilligers inmiddels ook al zeker 25 mille opgebracht. Er zijn verder nog goede doelen en gulle gevers die over een bijdrage aan het nadenken zijn.

Stichting Zabawas sluit zich nu aan in het rijtje donateurs. Dit is een zogeheten familiestichting die niet op basis van collectes werkt maar geld kan toezeggen uit een gedoneerd familievermogen. Dat geld gaat naar mensen of instellingen die met het oog op gemeenschappelijk belang zich inzetten voor cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie.

Op de site van dit goede doel is te lezen dat Zabawas 18 jaar geleden werd opgericht door de heer C. J. Zanen, bij leven directeur van het baggerbedrijf Zanen Verstoep (dat in 1988 overging in handen van Koninklijke Boskalis Westminster NV). Samen met zijn echtgenote mevrouw C.C. Zanen-Bakker bepaalde hij dat hun vermogen bij overlijden ten goede zou komen aan Zabawas, dat verwijst naar Zanen Bakker Wassenaar. De heer Zanen overleed op 28 januari 2005, zijn vrouw acht jaar later op 7 juli 2013.

Andere projecten die eerder al tot de gelukkige ontvangers behoorden zijn onder meer het Kickstart Cultuurfonds dat theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving ondersteunt; het Teylers Museum, dat met een bijdrage in 2016 een tentoonstelling kon wijden aan Jan Weissenbruch (tijdgenoot van Johannes Vermeer); het Rijksmuseum, dat met een geldbedrag restauratieprojecten kon betalen en het educatiecentrum de Teekenschool kon inrichten; Landschap Noord-Holland, dat dankzij hulp buitenplaats de Overplaats bij Landgoed de Hartekamp kon opknappen en de Zwitserse brug aldaar herbouwen; het Noordbrabants Museum, dat door steun de Ontdekstations kon realiseren en tot slot stichting Hulphond, die dankzij een bijdrage hulphond Zorak kon opleiden en kosteloos ter beschikking stellen aan een cliënt met een lichamelijke beperking.

En nu dan Mariaoord Ommel. Een welkome geste.

© Copyright - Mariaoord Ommel - Park van Vrede