13e kruiswegstatie: Jezus sterft op het kruis


Op het moment van Jezus’ dood scheurde het voorhangsel van de Tempel dat de mensen scheidde van het Heilige der heiligen, van boven naar beneden.

Dit was afschrikwekkend voor alle Joden die dat zagen gebeuren, omdat zij zich niet realiseerden dat dit het einde van het Oude Verbond symboliseerde en het begin van het Nieuwe Verbond.

De mensen zouden niet langer van God gescheiden hoeven zijn vanwege de zonde, maar we kunnen nu in gebed moedig tot de troon van genade naderen voor de vergeving van onze zonden.

Het leven en de offerdood van Jezus hebben de zondebarrière verwijderd en verlossing door genade voor alle mensen mogelijk gemaakt.