Restauratie monumenten Ommel in volle gang bij start Meimaand

Als duizenden pelgrims de komende maand weer de gang naar Maria in Ommel maken, zullen ze opkijken als ze door het Processiepark lopen. Niet alleen is daar al grondig opknapwerk aan al het groen verricht, inmiddels zijn ook de restauratiewerkzaamheden van de monumenten in het park begonnen.

Medewerkers van Zandenbouw, de aannemer uit Aarle-Rixtel die gespecialiseerd is in dit soort restauratiewerk, zetten zich met de grootste zorgvuldigheid aan het herstel van de kapellen, staties, Calvarieberg (kruis, berg en offerblok) en Mariagrot. De tijd en het weer hebben hun vernietigende werk gedaan, maar het wordt allemaal opgeknapt.

In de zomer zal dat karwei afgerond zijn. Deels wordt het ter plekke uitgevoerd maar sommige onderdelen worden voorzichtig van hun plek gehaald om in het werkatelier van de aannemer, en in één geval ook in dat van een beeldhouwer, onder handen genomen te worden.

Maar rond het Processiepark Mariaoord gebeurt momenteel nog meer, zoals bezoekers met eigen ogen zullen zien. Op twee bouwborden kunnen ze terugvinden wat er allemaal in het  park gaat komen en specifiek ook wat het onderdeel Park van Vrede en openluchtpodium behelst.

Een aparte werkgroep van vrijwilligers uit diverse disciplines, ook van buiten Ommel, is een plan aan het uitwerken voor een permanente invulling van het vredespark, met herdenkingsplekken, virtuele tentoonstellingen en een programma van activiteiten gericht op vrede en herdenken. De groep streeft ernaar een plan op te leveren dat ook financieel haalbaar is. Mogelijk dat er komende winter al activiteiten in het park zullen zijn.

Naast de restauratie van staties, kapellen, mariagrot en calvarieberg wordt ook het groen van het Rijksmonument verder verfraaid, dat begint vanaf september. In het hele Processiepark komen er halfverharde paden die de toegankelijkheid voor iedereen vergroten. Uiteindelijk moet dat werk in april 2023 klaar zijn, zodat het geheel volgens plan in de volgende meimaand feestelijk heropend kan worden.

Die meimaand zal dit jaar 67 heilige missen omvatten waarvan de data en aanvangstijden te vinden zijn op https://www.rkfranciscus.nl/?p=vieringen&selplc=ommel. Op 15 mei om 15.00 uur is de grote Gilde-processie. Op de meizondagen wordt na de missen van 9.30 en 11.30 uur om ongeveer 10.30 u en 12.30 u een rondleiding verzorgd voor belangstellenden door het Processiepark waar de restauratie bezig is.