Herstelplan processiepark Mariaoord Ommel

De plannen om het Processiepark Mariaoord in ons dorp weer mooi en vitaal te maken krijgen steeds vastere vorm. De projectgroep met Ommelnaren, leden dorpsraad, kapelaan Harold van Overbeek en sympathisanten van buiten Ommel, buigt zich momenteel over het uitwerken van een plan van aanpak. Daarover wordt de komende tijd met allerlei betrokkenen – denk aan parochiebestuur, gemeente, provincie, monumentenzorg – verkennend gesproken

Belangrijk is ook de inbreng van de Ommelse mensen zelf. Dat die betrokken zijn bij het wel en wee van het Processiepark mag blijken uit de opkomst en deelname aan de meedenkavond op 21 september in gemeenschapshuis De Kluis. De kleine vijftig aanwezigen gingen in vijf groepen uiteen om op papier te zetten wat hun ideeën en wensen zijn over de restauratie van het park met Mariagrot, de monumentale kapelletjes, beelden en Calvarieberg, de bomenlaan, het weiland aan de achterzijde, de Klokkentoren, het kerkplein, het vooraanzicht van de kerk en de pastorietuin.

Er kwamen talrijke suggesties naar voren, variërend van tips over betere zichtbaarheid van de entree en bredere dorpsactiviteiten op het podium van de buitenkerk tot een gedenkbos of een plek waar as uitgestrooid kan worden of een picknickplek. De lange lijst met ideeën heeft de projectgroep inmiddels in een aantal grotere onderzoeksthema’s omgezet waarvan nu eerst de haalbaarheid moet worden vastgesteld. Dan gaat het niet alleen om zaken als geld maar bijvoorbeeld ook over de vraag wie op de langere termijn zorgt dat het park netjes en toegankelijk blijft.

De mooiste vaststelling van die avond was het enthousiasme van de aanwezigen en hun uitdrukkelijke wens om bij de plannen met het Processiepark betrokken te blijven. Niet alleen meedenken en meepraten maar straks ook meedoen. Dat voelt als een enorme fijne ruggensteun en geeft de Projectgroep extra energie om de komende maanden belangrijke stappen te zetten om tot een goed, haalbaar en betaalbaar plan van aanpak te komen.

Dank daarvoor dus en we houden jullie op de hoogte.