Terwijl de restauratie van onderdelen in het park in volle gang is, is er een nieuwe subsidietoekenning voor Mariaoord Park van Vrede binnen. Dit maal komt er 4000 euro naar Ommel uit het Haagse Dinamo Fonds. In de begeleidende brief schrijft de subsidieverstrekker: ,,U levert hiermee een waardevolle bijdrage om dit monumentale processiepark te herstellen en in stand te houden.” Dat is een mooi compliment dat wordt gewaardeerd.

Het Dinamo Fonds heeft het behoud van de leefomgeving met dieren, natuur en monumenten hoog in het vaandel staan. ‘Door de grote achteruitgang van de biodiversiteit – de biologische verscheidenheid, rijkdom aan soorten en ecosystemen – neemt het aantal dieren-en plantensoorten sterk af en dreigt uitsterving. Dit versnelt klimaatveranderingen waardoor de extreme weersomstandigheden toenemen die het voortbestaan van mens en dier bedreigt,’ schrijft het fonds op de eigen site.

Van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 opstelden richt het Dinamo Fonds zich vooral op bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land en in de zee in al zijn vormen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet je project dus direct of indirect bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit.