Maria van de Goor komt naar de kapel in Ommel om te bidden. Tijdens haar gebed hoort zij een stem die zegt: “Hier zult gij timmeren”. Hierop besluit ze om naast de kapel een klooster te stichten met de naam “Maria Schoot”.

Later nemen de zusters ook de zorg over de kapel op zich.

Onderstaande teksten kunnen worden ingezonden en op de site geplaatst worden

In Maria schoot

Geborgen en warm

Voor uw dagelijks brood

Voor rijk en arm