Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

 

2019 Gaat als jaar de geschiedenisboeken in waarin de initiatiefnemers van het herstel van het processiepark Mariaoord veel tijdrovend en ingewikkeld werk hebben verzet om alle wensen waarheid te laten worden. Het lijkt misschien simpel: je wilt een park weer nieuwe uitstraling bezorgen, de gebouwen, buitenkerk en openluchtpodium opknappen en beter bereikbaar maken én een deel van het park een nieuwe invulling rondom het thema vrede geven. Dus hop, de handen uit de mouwen en de schop de grond in, waar wachten we nog op?

Was het maar zo simpel. Er komt zo veel meer bij kijken, er moet zo veel geregeld en besproken worden, voorbereid, aangepast en uitgewerkt, daarna vastgelegd in plannen, visies en convenanten; je moet daarbij zo vaak en zo lang wachten, bent in veel gevallen afhankelijk van derden en kunt ook nog niet met onderdelen aan de gang; over dat alles heen legt bovendien de financiering – wie is bereid wat bij te dragen? - een ongemakkelijke mistsluier.    

Mocht u nu denken dat de stichting, projectgroep en vrijwilligers in Ommel moedeloos in de einder zitten te turen, dan berust dat op een vergissing: ze zijn constant in de weer en vol goede moed. Dat is ook terecht omdat er een fraai, gedetailleerd en misschien op sommige punten gewaagd maar zeker haalbaar masterplan ligt. Dat krijgen de betrokkenen ook van alle kanten te horen, niet in de laatste plaats van experts, beslissers en potentiële sponsors die vaker met dit soort grote projecten van doen hebben.

Alle technische zaken die je geregeld moet hebben vóór je aan zo’n omvangrijke ingreep aan een bestaand rijksmonument begint, zijn inmiddels nagenoeg voor elkaar. Dat heeft veel overleg gekost met mensen die bijvoorbeeld verstand hebben van bomenonderhoud, architectuur, padenaanleg, waterafvoer maar ook met bewezen deskundigen op het terrein van het organiseren van (permanente) exposities tot natuurlijk de vertegenwoordigers aan de beslisserskant, de vergunningverstrekkers. Een belangrijke factor in het hele proces – Monumentenzorg – is op dit moment het Ommelse plan aan het wegen en komt binnenkort met een finaal oordeel.     

Ondertussen legt de gemeente Asten de laatste hand aan de vergunning voor het kappen van een aantal bomen en het herstellen van het groen in het park. Als het meezit, worden die ingrepen in het voorjaar van 2020 de eerste concrete handelingen in het park zelf die voor iedereen zichtbaar zullen zijn. De komst van een mooi openluchtpodium en de wens om het park een toekomstige rol te geven als plek van Vrede worden nu ook concreter vorm gegeven door mensen die daar verstand van hebben.  

Misschien het cruciaalste onderdeel van alles – de fondswerving – is inmiddels ook met hulp van een externe deskundige opgestart. Dat vereist een nauwgezette en specifieke voorbereiding. Je kunt niet zo maar ergens je hand  ophouden. Per fonds of sponsor stellen we een uitgekiend pakket met informatie samen, zodat ze daar precies weten wat de bedoeling is en hoe hoog hun verwachte bijdrage zou kunnen uitvallen. Die fondswerving gaat natuurlijk gepaard met veel ‘masseerwerk’ in de vorm van gesprekken, toelichtingen, rondleidingen etc. en ook daar gaat veel tijd overheen.      

Wat in het voordeel van de stichting en de projectgroep werkt, zijn alle inspanningen om op eigen kracht ook geld binnen te krijgen voor het goede doel. Afgelopen jaar werden er weer diverse acties op touw gezet om extra eigen middelen  in te zamelen, iets dat wordt voortgezet in het nieuwe jaar. Het levert bij externe fondsen en sponsors een grotere gunfactor op, is de hoop. Al met al wordt er dus achter de schermen in Ommel heel hard gewerkt en met niet aflatend enthousiasme.  

Laatste nieuws