Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Weer een klus geklaard.  Als u naar info/downloads hierboven in de site gaat, vindt u daar de ‘Brochure Restauratie en Herinrichting Mariaoord Ommel’. Die is speciaal gemaakt voor de werving van fondsen en sponsors. Maar die geeft ook voor overige belangstellenden een handig en vrij compleet overzicht van de wensen en plannen.

Wie ons volgt, weet dat we al een lijvig masterplan klaar hebben. Daar hoort ook een aanbiedingsbrochure bij. Een document waarin kort de aanleiding, de noodzaak, de doelstelling, de wensen, de oplossingen en de manier van aanpak bondig staan beschreven en natuurlijk ook met beelden worden geïllustreerd. Daarvoor is deze brochure, die door Van Bree Reclame.nl is vervaardigd, bedoeld.

Met het werven zijn we al een tijdje bezig. We zetten niet alleen zelf  acties op,  zoals in de meimaand en met de permanente collectekokers achter in de kerk, we praten ook met potentiële geldschieters en met partijen die hun expertise op specifieke terreinen belangeloos willen inzetten. Dat is natuurlijk geweldig maar ook hoogstnoodzakelijk om uiteindelijk bij de grootste subsidieverstrekkers een kans van slagen te maken op de cruciale bijdragen, zonder welke de plannen onmogelijk te verwezenlijken zijn.

Laatste nieuws