Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Twee belangrijke stappen voor de renovatieplannen van het Processiepark zijn gezet: er is in verband met de fondsenwerving nu een stichting opgericht MariaoordOmmel, Park van Vrede. En die zelfde naam maakt ook onderdeel uit van het nieuwe beeldmerk dat de initiatiefnemers besloten hebben voortaan te gebruiken.

Om met dat laatste te beginnen: de projectgroep die ijvert voor een opgeknapt Processiepark en omgeving dacht al langer na over een logo en naam die niet alleen de plannen goed symboliseren maar die ook een herkenbaar 'uithangbord' en visitekaartje zijn om fondsen te overtuigen bijdragen te geven maar ook zo veel mogelijk mensen naar Ommel te trekken. In de plannen zit het onderdeel om ruimte te scheppen voor een vredespark, een deel van het terrein waar herdacht kan worden, waar met wisselende exposities aandacht besteed kan worden aan vredesprojecten en mensen die proberen vrede te brengen én waar zowel buiten als binnen ook evenementen gehouden kunnen worden die daarbij aansluiten. Die twee elementen, het herkenbare van Ommel én het vredespark, komen samen in dit nieuwe beeldmerk waar Maria het stralende middelpunt is, omdat zij als Troosteres in elke Nood onlosmakelijk verbonden is met het bedevaartsoord Ommel. Haar kroon gevormd door voeten en de groene kleur zijn verwijzingen naar het Processiepark, de ondertitel Park van Vrede is wat de initiatiefnemers graag willen dat het park tot in lengte van dagen zal zijn.

Stichting

Belangrijk voor het welslagen van de plannen zoals die nu opgenomen zijn in een lijvig masterplan, is het verwerven van subsidies en giften. Want voor niks gaat ook in Ommel alleen de zon op. Er is besloten een aparte stichting te vormen die als doel heeft 'gelden verwerven voor de restauratie, herstel en onderhoud, voor renoveren en revitaliseren, (weer) in samenhang doen zijn met de directe omgeving, na renovatie blijvend onderhouden.' Een hele mond vol. En dan zijn er nog meer doelen, zoals het rijksmonument MariaoordOmmel bestendig maken en de ruimte rond de kerk herinrichten. Om al die doelen te kunnen bereiken en een duidelijke onafhankelijke instantie in het leven te roepen voor de contacten met fondsen lag de stichtingsvorm het meest voor de hand. Deze wordt geleid door Wim Jaspers, oud-wethouder en vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Franciscusparochie Asten-Someren. Ad Verhoeven is secretaris, Elly Jansen-Vinken penningmeester en kapelaan Harold van Overbeek en financieel expert Ad van Lierop maken als bestuursleden het vijftal compleet. Voor alle duidelijkheid: zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Avond in de Kluis

Wie nieuwsgierig is naar de laatste stand van zaken en meer wil weten over bovenstaande zaken, moet komende dinsdagavond 26 februari zeker naar de Kluis komen. Daar zal de nieuwe stichting bij monde van de heren Jaspers, Verhoeven en Van Overbeek de Ommelse gemeenschap bijpraten over de genomen stappen,alle planvoorbereidingen, de uitgewerkte herinrichtingsplannen en de jaaragenda in verband met 75 jaar bevrijding van Ommel. Ook zullen daar ontwerpen, tekeningen en kaarten te zien zijn zodat iedereen zich een goed beeld kan vormen van hoe het MariaoordOmmel, Park van Vrede er straks gaat uitzien. De leden van projectgroep zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De avond begint om 20 uur en iedereen is welkom.

Laatste nieuws