Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

De gure novemberwind geselt de laatste bladeren van de bomen; bijna is het Processiepark Mariaoord vanaf de straatzijde in een oogopslag te zien. Transparanter kan haast niet, maar als je goed kijkt, valt je ook direct op dat de Ommelse parel allesbehalve glanst. En zo simpel als de elementen hun slag slaan, zo lastig en uitdagend is het voor de projectgroep Renovatie Processiepark om de gestelde doelen te halen. Het kost meer tijd en energie dan gedacht maar er ontstaat dan ook iets bijzonders.

Daarover konden belangstellenden zich bij laten praten – en laten rondleiden door het park -  op de Open Kerkendag, die in Ommel geheel en al in het teken stond van het herstel van het Processiepark. Frans Martens en Ad Verhoeven van de projectgroep verzorgden de rondleiding, waarbij ze de historie van het honderdjarige park verbonden met een wensbeeld van opgeknapte  monumenten en weelderig groen in de toekomst.

Alvorens het zo ver was, trok nog een donkere wolk over, net voor het begin van de bijeenkomst, toen een aanwezige onwel werd en een ambulance moest aanrukken. Maar het leek allemaal goed te komen, meldde een verlate kapelaan Harold van Overbeek – “ik moest eerst even pastorale zorg verlenen”. Hij vatte vervolgens voor de toehoorders in het zaaltje achter de kerk het werk van het afgelopen jaar en de actuele stand van zaken zo goed samen, dat het hier integraal overgenomen kan worden.

“Veel kerken verdwijnen”, begon de pastor monter, “dus het is goed om stil te staan bij de rijkdom van onze traditie en die niet verloren laten gaan. Zo dacht Wim Loverbosch er ook over. Jammer genoeg maakt hij het zelf niet meer mee. Maar hij wilde het park in de oude glorie herstellen. Wim nodigde mij uit en gaf me destijds het boekje dat hij hierover had laten maken. Ik verschoot ervan dat hij er zo actief mee bezig was. Dat wil toch wel iets zeggen.

We hebben zijn wens overgenomen. Het Processiepark moet grondig opgeknapt worden máár ook de entree van het park en van de kerk, het parkeerterrein, de buitenkerk, het achterveld. Als het totale plaatje niet aangepakt wordt, zou dat jammer zijn voor het Processiepark. Het geheel verdient een nieuwe uitstraling en moet ook in de toekomst gewaarborgd zijn; het park moet een levend iets zijn, uitnodigend zijn voor de Ommelse gemeenschap maar ook voor de pelgrims die hier ieder jaar naar toe komen.

‘Jullie zijn als projectgroep al twee jaar bezig met plannen maken maar we zien nog niks gebeuren’, zullen mensen onder u zeggen. Er is nog geen spa in de grond gestoken, dat klopt. Maar er is al wel heel veel voorbereidend werk verricht. Wat willen we? Bij die vraag staan we uitgebreid stil en het antwoord is niet gemakkelijk. We hebben een werkatelier met de mensen van Ommel gehouden en input gekregen van de basisschool, er wordt volop meegedacht. Waarom stokt het dan?

Het grote probleem is dat het park weliswaar sinds 2001 Rijksmonument is maar hoe moet je dat nou zien? Er stond niet duidelijk in de papieren wat er wel en wat er niet onder viel. De gebouwtjes, de Calvarieberg, de grot of ook het park als geheel? Het heeft heel lang geduurd voordat die duidelijkheid kwam. Sinds september weten we pas zeker dat het hele park Rijksmonument is, dus ook al het groen.

Dit kun je niet allemaal terugbrengen in de staat zoals het honderd jaar geleden was, als je al weet hoe het er toen bijstond. De bomen in het park moeten behouden blijven, hier en daar gesnoeid; sommige zijn van religieuze betekenis en zijn bijvoorbeeld op de Calvarieberg geplaatst. Dat moet je allemaal in kaart brengen.

Daarna zijn er feitelijk twee fases: een voor de aanvraag van subsidies om het park op te knappen en een fase voor onderhoud. Die laatste is erg belangrijk, het Rijksmonumentenfonds komt hierbij om de hoek kijken; voor het onderhoud van het opgeknapte park kunnen we straks een beroep op gelden uit dat fonds doen.

Eigenlijk kunnen we pas sinds september echt vooruit met het uitwerken van onze plannen. We hebben het bidboek zo goed als klaar en daarin staat wat we willen gaan doen en hoe. Het uitgangspunt is dat het één geheel moet worden, kerk, plein, buitenkerk, achterveld en park.

Het kerkplein is groot maar mooi is een tweede. Die ruimte hebben we nodig voor het parkeren, zeker in de meimaand, maar het kan met ander straatwerk uitnodigender gemaakt worden. De entree van de kerk is ook verouderd en mag onder handen genomen worden; we hebben geen neogotische kerk, mensen denken dat het gebouw wellicht een gymzaal is. Aan die uitstraling valt best wat te doen als het maar aansluit bij de rest van het park. Dat park valt voor een vreemdeling die in Ommel komt waarschijnlijk ook niet op, zo dicht is alles gegroeid. De paden, de beelden, het groen in het park, daar moet echt iets aan gebeuren.

Dan het weiland achter het park. Dat is eigendom van de kerk maar in bruikleen gegeven en we krijgen dat terug. We willen dat gedeelte met vijver en treurwilg bij het park betrekken. Het zaaltje, waar we nu zitten, biedt geen mogelijkheid om naar buiten te lopen. Hoe mooi zou het zijn als we er een serre aan maken zodat dit wel kan, bij speciale gelegenheden. Ook voor de toekomst. Als straks Zaal Eijsbouts er niet meer zou zijn, waar kun je dan nog mensen een kopje koffie aanbieden? Het moet hier natuurlijk geen café worden en alles moet wel in samenspraak met gemeenschapshuis De Kluis tot stand komen.

Onze projectgroep wil ook een thema aan het park koppelen om er een eenheid van te maken. Wat is de boodschap dan die we willen uitdragen en die iedereen ter harte gaat? Vrede. Vrede willen we allemaal, gelovig of niet en het is ook een toegankelijk onderwerp. De flyers en posters die we vandaag gebruiken zijn van Kerk in Nood, de hulporganisatie die opgezet werd door spekpater Werenfried van Straaten. Kerk in Nood verleent hulp aan veel vluchtelingen overal in de wereld, niet alleen christelijken, en die hulp is zowel materieel als spiritueel van aard. Neem Syrië, waar veel ellende is aangericht door oorlog en misdaad. Er zal vrede geschapen moeten worden maar dan zal er ook aan verzoening gewerkt moeten worden. Dat doet Kerk in Nood.

Met hulp van Kerk in Nood kunnen wij de boodschap van vrede handen en voeten geven, hier in Ommel, in het park van Maria, troosteres in elke nood. Vrede, troost, verzoening, dat willen wij gestalte geven in het park met wisselende exposities. Hoe dan ook hufterproof. Denk bijvoorbeeld aan info-paaltjes bij bijvoorbeeld de kruiswegstaties die het beeld van het park niet aantasten maar waarbij je via codes op je telefoon bijzondere actuele informatie en extra beelden krijgt. Dat is ook een ideale manier om de (school)jeugd meer bij het park en bij het thema te betrekken. We willen de exposities koppelen aan actuele ontwikkelingen, dus om de zoveel tijd een nieuwe invalshoek. Het vernieuwen en steeds anders invullen is een grote uitdaging, dat begrijpt u wel.

De buitenkerk zou een plek moeten zijn voor vredesconcerten en andere culturele activiteiten. Ook denken we aan luidsprekers in het park, niet zichtbaar maar wel zo opgehangen dat zo veel mogelijk mensen in het park bij een mis bijvoorbeeld alles goed kunnen volgen.

Dat soort zaken bekijken we momenteel en wegen we af. We zijn ook een comité van aanbeveling aan het formeren. Bisschop Gerard de Korte heeft al toegezegd daarin zitting te nemen en we hopen spoedig nog meer namen bekend te kunnen maken. Die zullen onze verzoeken om subsidies en sponsorgelden los te weken kracht bijzetten.

Het Processiepark Mariaoord moet een levend park worden voor Ommel en pelgrims. Een park waar je rust vindt maar ook een park met een boodschap, met een missie. Van vrede, van natuur en cultuur. Een park dat we mogen koesteren voor de toekomst, waar mensen zich blijvend voor willen inzetten. Dan hoor ik u vragen: wanneer wilde ge het klaar hebben? Binnen nu en twee jaar, hopen we. We richten ons op 2020.”

Laatste nieuws