Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Wie naar de kerk of het processiepark van Ommel loopt of in het voorbijrijden  scherp oplet, moet de borden aan de buitenzijde van de kerk zijn opgevallen. De werkgroep die zich bezighoudt met de renovatie van het Processiepark Mariaoord en omgeving geeft hiermee weer ‘een teken van leven’.

Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar we wisten vanaf het begin dat dit een project van de lange adem wordt en achter de schermen zit men niet stil. Er wordt gesproken met monumentenzorg, overheden, samenwerkingspartners, experts op diverse terreinen van fondsenwerving tot natuur- en landschapsvraagstukken. Er gaat flink wat energie zitten in het uitwerken van een bidbook, zeg maar een geschreven weergave van alle onderdelen van het project waarmee de werkgroep de boer op kan.

Ondertussen leek het de werkgroep ook geen slecht idee om toch weer wat ruchtbaarheid te geven aan de plannen. Zeker nu in Ommel de hele maand in het teken van de bedevaart staat en duizenden mensen van heinde en verre toestromen om Maria te vereren. Die zien nu niet alleen de ambitie van een klein dorp samengebald op een groot wandbord maar ze krijgen ook allemaal een kaart mee met in woord en beeld het herstelplan, de visie en niet onbelangrijk het rekeningnummer voor eventuele, zeer welkome bijdragen aan de totstandkoming van een opgeknapt Processiepark.

Dat IBAN-nummer is overigens NL79 RABO 0318 0143 94

t.n.v. Herinrichting Processiepark Ommel 

Laatste nieuws